Vanaf 1 juli 2005 schrijft de wet voor dat bedrijven een Preventiemedewerker moeten aanstellen.

De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.
De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

De Preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit het eigen bedrijf, in bedrijven tot 15 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen.

De taken van de Preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en de risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* genoemd zullen zijn, ook het aantal Preventiemedewerkers volgt uit de RI&E.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Preventiemanager

De materie is complex. Er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aan wennen, de functionaris heeft nog een taak ernaast etc. Kortom, reden temeer om de betreffende functionaris hulp te bieden bij het uitoefenen van zijn/haar taak als Preventiemedewerker.

Een Preventiemanager kan hierin uitkomst brengen, door deskundige begeleiding en ondersteuning te bieden met betrekking tot onder andere:

 • arbo wetgeving en wijzigingen in de Arbo-wet;
 • organiseren van preventietaken;
 • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie en plan van aanpak;
 • arbozorgsysteem;
 • adviseren, informeren en motiveren van management en medewerkers;
 • veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • BHV organisatie en bedrijfsnoodplan;
 • gevaarlijke stoffen;
 • fysieke belasting;
 • fysische aspecten (o.a. lawaai);
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • etc.

U bepaalt zelf aan welke ondersteuning er behoefte is. Hierbij kunt u denken aan:

 • veiligheidskundige;
 • arbeidshygiënist;
 • bedrijfsarts;
 • ergonoom of een
 • arbeids- en organisatiedeskundige.

Ook andere specialisten op specifieke vakgebieden kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld bij asbest of brandpreventie.

Werkwijze

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Offertefase; In de offertefase wordt overlegd wat de werkzaamheden zijn, wanneer die moeten worden uitgevoerd, hoeveel tijd daarmee gemoeid is en wat de plaats is van de deskundige binnen de organisatie (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Naar aanleiding van het functieprofiel wordt een passende kandidaat aangeboden;

2. Uitvoeringsfase; Gedurende de uitvoeringsfase werkt de Preventiemanager in opdracht van het bedrijf binnen de afgesproken voorwaarden;

3. Rapportage; Desgewenst ontvangt u tijdens en/of na afloop van het project een rapportage met daarin de (tussentijdse) evaluatie van het project en aanbevelingen voor de toekomst.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu