Cursus: Complete NIBHV Ploegleider BHV Herhaling

Duur: 1dagen
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Koffie, thee en uitgebreide lunch
Trainen op basis van scenario’s

NIBHV Ploegleider BHV certificaat en pasje na succesvolle afronding

Om aan deze training deel te kunnen nemen, dient men in het bezit te zijn van een geldig NIBHV Ploegleider basis diploma.

De opleiding ‘Ploegleider BHV’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.
Inhoud training
Tijdens de training worden alle relevante zaken behandeld waarna de cursist:
een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd kan organiseren
een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed kan organiseren
een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed kan organiseren
een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd kan organiseren
een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding) kan uitvoeren