Cursus: Complete NIBHV Ploegleider BHV Basis

Duur: 2 dagen
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Verzorging: Koffie, thee en uitgebreide lunch
Op beide dagen praktijk toetsen en theorie examen

NIBHV Ploegleider BHV diploma en pasje na succesvolle afronding

Om aan deze training deel te nemen dient men in het bezit te zijn van een geldig NIBHV BHV Basis diploma.

De opleiding is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.
Inhoud training
Tijdens de training worden alle relevante zaken behandeld waarna de cursist:
Kennis heeft van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
Kennis heeft van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
De BHV-voorzieningen en BHV-middelen herkent
Kennis heeft en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
Kennis heeft van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
leiding kan geven aan een inzet van een BHV-ploeg
de alarmerings- en communicatiemiddelen kent ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
inzicht heeft in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)