Cursus: Complete NIBHV BHV Preventiemedewerker

Duur: 1 dag
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Verzorging: Koffie, thee en uitgebreide lunch

NIBHV certificaat na succesvolle afronding

Er is geen vooropleiding vereist.
Preventiemedewerkers helpen een organisatie om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen. De medewerker helpt de werkgever bij het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, onder meer door het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie en het adviseren over Arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
Inhoud training
• Preventietaken en de Arbo-wet
• De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA)
• De invloed van medezeggenschap op preventietaken
• De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
• Voorbeelden van het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Informeer ook naar de optie voor een 2e maatwerk dag op locatie van uw bedrijf.