Cursus: Complete NIBHV BHV Kleine Blusmiddelen

Duur: 1 dag
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Verzorging: Koffie, thee en uitgebreide lunch
Competentie testen

NIBHV certificaat na succesvolle afronding

Er is geen vooropleiding vereist.
Een kleine brand kan onverwacht ontstaan. In dat geval moet (een deel van) het personeel adequaat de blustoestellen kunnen gebruiken. Ongeveer driekwart van de beginnende branden kan met kleine blustoestellen worden geblust, een belangrijke verantwoordelijkheid dus.
Inhoud training:
• Wat is brand en hoe ontstaat brand?
• Wat moet je doen als je een brand ontdekt?
• Welke blusstoffen en kleine blustoestellen zijn er?
• Hoe kun je met kleine blustoestellen een beginnende brand blussen?
• Wat houdt het beheer en onderhoud van kleine blustoestellen in?