Cursus: Complete EHBO Herhaling conform richtlijnen Oranje Kruis

Duur: 1 dag
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Verzorging Koffie, thee en uitgebreide lunch
Praktijk handelingen worden getoetst

EHBO Oranje Kruis certificaat na succesvolle afronding

Om aan deze training deel te kunnen nemen dient men in het bezit ter zijn van een geldig EHBO Basis diploma.

De cursisten leren hoe zij moeten handelen bij de volgende incidenten en ongevallen:
• Stoornissen in de ademhaling, bewustzijn en de circulatie
• Reanimatie en bedienen van de AED
• Uitwendige bloedingen
• Shock
• Diverse verwondingen o.a. schaafwonden, brandwonden en snijwonden
• Kneuzing en verstuiking
• Botbreuken
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Onderkoeling en oververhitting