Cursus: Complete EHBO Basis conform richtlijnen Oranje Kruis

Duur: 3 dagen
Cursustijden: 08.30 – 16.30 uur
Locatie: Grenshotel de Jonckheer – Aanwas 17 – Ossendrecht
Verzorging: Koffie, thee en uitgebreide lunch
Onafhankelijk praktijk examen conform het Oranje Kruis

EHBO Basis Oranje Kruis diploma na succesvolle afronding

Er is geen vooropleiding vereist.
Inhoud training

De cursisten leren hoe zij moeten handelen bij de volgende incidenten en ongevallen:
• Stoornissen in de ademhaling, bewustzijn en de circulatie
• Reanimatie en bedienen van de AED
• Uitwendige bloedingen
• Shock
• Diverse verwondingen o.a. schaafwonden, brandwonden en snijwonden
• Kneuzing en verstuiking
• Botbreuken
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Onderkoeling en oververhitting