Brand en ontruiming

 

 

LEERDOELEN                                                                                                                                                  ontruimingsoefening  heeft de volgende doelstellingen

 •   introductie van uw ontruimingsplan in uw BHV-organisatie en bij het overige personeel (in het geval van een nieuw of aangepast ontruimingsplan)
 •  het testen van uw ontruimingsplan op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit
 • het trainen van uw BHV-organisatie in het uitvoeren van ontruimingstaken
 • het trainen van uw personeel en andere aanwezigen in een ordelijke en snelle ontruiming van het gebouw.

 

ONTRUIMINGSOEFENING

Met een ontruimingsoefening van Mouws Veiligheid en Advies vangt u twee vliegen in één klap. Uw BHV-ers leren het gebouw te ontruimen en u test tegelijkertijd uw ontruimingsplan. We bouwen de ontruimingsoefening bovendien stapsgewijs op, waardoor het leereffect nog groter wordt.

Volgens de gemeentelijke verordening Brandveiligheid en hulpverlening moet uw BHV-organisatie jaarlijks een ontruimingsoefening houden. Dit om te garanderen dat uw   BHV-ers het ontruimingsplan kunnen uitvoeren op het moment dat dit nodig is. Maar ook om het ontruimingsplan aan te passen, als uit de oefening blijkt dat er verbeterpunten mogelijk zijn. Met een ontruimingsoefening van Mouws Veiligheid en Advies voldoet u aan beide verplichtingen: u traint uw BHV-ers in ontruimingsvaardigheden en u test uw ontruimingsplan.

 

 

 

 

 

 

 

Didactische aanpak

Ontruimingstaken kunnen alleen effectief worden beoefend door eerst de bijbehorende elementaire vaardigheden te oefenen en daarna deze vaardigheden in steeds complexere omstandigheden te leren toepassen. Daarom is onze ontruimingsoefening als volgt opgebouwd:

 

 • van oefenen van afzonderlijke vaardigheden naar integratie van vaardigheden
 • van oefenen in eenvoudige omstandigheden naar oefenen in complexe omstandigheden  

   

Stappenplan

De effectieve didactische aanpak van Mouws Veiligheid en Advies leidt tot de volgende, stapsgewijze opbouw van een ontruimingsoefening:

 

1. communicatieoefening
In stap 1 leren uw BHV-ers effectief en onder tijdsdruk te communiceren en de bijbehorende communicatiemiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Deze elementaire vaardigheden zijn onmisbaar voor een ordelijke en snelle ontruiming.

 

 

2. kleinschalige ontruiming
In stap 2 leren uw BHV-ers het ontruimingsplan correct en gecoördineerd uitvoeren. Dag en tijdstip van deze oefening worden ruim van tevoren aangekondigd, zodat uw BHV-organisatie zich goed kan voorbereiden. In deze oefening wordt een gedeelte (etage of afdeling) van het gebouw ontruimd.

3. volledige ontruiming van een afdeling
In stap 3 leren uw BHV-ers een afdeling volledig te ontruimen, in samenwerking met de beveiliging en andere gebruikers van de afdeling. Uw BHV-ers beoefenen opnieuw de vaardigheden van de kleinschalige ontruiming, maar nu aangevuld met extra vaardigheden zoals het alarmeren van de brandweer en andere betrokken instanties en personen, het samenwerken met de beveiliging, het gebruikmaken van de vluchtwegen, het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers en het registreren van personen op de verzamelplaats.

4. ontruiming van het hele gebouw

In stap 4 leren uw BHV-ers op een onaangekondigd moment het hele gebouw te ontruimen. Alleen de directie is op de hoogte van dag en tijdstip. Uw BHV-ers moeten nu alle vaardigheden, die zij in de vorige stappen hebben geleerd, in de juiste volgorde en samenhang toepassen. Ook leren zij hun vaardigheden in complexe omstandigheden te integreren. In deze stap wordt uw complete BHV-organisatie getest.

 

5. complexe ontruiming van het hele gebouw
Stap 5 is hetzelfde opgezet als stap 4, met dat verschil dat het scenario nu voorziet in extra complicaties zoals een bommelding of het wegvallen van een vluchtweg bij een brand.

 

GROEPSINHOUD:

Groepsinhoud is bij een ontruimingsoefening niet van toepassing.

 

 

KOSTEN PER OEFENING:

Fase 1: gedeeltelijke ontruiming van het gebouw/terrein met eenvoudige enscenering

 • Rookontwikkeling + eventuele gaslucht  

Fase 2: gedeeltelijke ontruiming van het gebouw/terrein met een uitgebreide enscenering.

 • Rookontwikkeling, gaslucht, lotussen en brandontwikkeling.      

Fase 3: gehele ontruiming van het gebouw/terrein met eenvoudige enscenering.

 •  Rookontwikkeling + eventuele gaslucht

Fase 4: gehele ontruiming van het gebouw/terrein met uitgebreide enscenering.

 • Rookontwikkeling, gaslucht, lotussen en brandontwikkeling. 

 

Na een afspraak kunnen wij u een offerte bezorgen afgestemd op uw wensen en eisen.