BHV plan

Een werkgever draagt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en klanten van de organisatie. Om deze zo goed mogelijk te kunnen waarborgen dienen de richtlijnen van de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving te worden nageleefd.
Belangrijk is ook dat medewerkers goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten. Elke werkgever dient schriftelijk vast te leggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan.
Met onze expertise kunnen wij voor u de realisatie van het BHV plan verzorgen. Hiervoor komen wij bij u op locatie voor de inventarisatie. Tevens hebben wij voor u een zogeheten vragenlijst die wij gezamenlijk tijdens het bezoek door gaan nemen.
Gebaseerd op alle input en onze expertise stellen wij het BHV plan voor u op.
Informeer naar de mogelijkheden om de best passende aanpak te kiezen.