Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verstaat men:
Ondernemingsactiviteiten waarbij:
• de gevolgen voor collega’s en derden;
• de effecten op het milieu;
• de economische bedrijfsaspecten;
bewust worden meegenomen in besluitvorming en werkwijze.

MVO, hierbij spelen alle kernprocessen van het bedrijf een rol, is momenteel een belangrijk begrip aan het worden in Nederland.

Belangrijk aspect van een MVO beleid binnen een bedrijf is de transparantheid, zo kunnen maatschappelijk verantwoorde aspecten gerealiseerd en aantoonbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld:

• zorg voor medewerkers;
• zorg voor het milieu;
• bereidheid tot leren;
• innovatie op het gebied van MVO;
• gedragsverbetering voor alle partijen.

De doelstellingen van een bedrijf, welke net zo belangrijk zijn als de realisatie daarvan, kunnen o.a. bestaan uit:

• positieve uitstralingen (intern – extern);
• maximaal (arbeids)rendement van medewerkers;
• terugdringen ziekteverzuim;
• vroegtijdig signaleren van potentiele gezond-heidsklachten.

Voordelen

Uit onderzoeken en cijfers blijkt dat investeren in gezondheidsmanagement binnen een paar jaar reeds een “return on investment” oplevert van gemiddeld 3 keer het geïnvesteerde bedrag. Concreet betekent dit dat iedere in MVO geïnvesteerde Euro er 2,5 tot drie oplevert.

Andere voordelen kunnen zijn:

• premieverlaging bij verzekeringen;
• motivatieverhoging medewerkers;
• prestatieverbetering medewerkers;
• transparantheid van de onderneming.

Elementen systeem

Het management systeem overeenkomstig de BGL 2006-01 (Bevordering Gezonde Levensstijl) is gebaseerd op het internationaal erkende OHSAS 18001 (veiligheids- en arbomanagementsysteem). Derhalve is integratie met andere bestaande managementsystemen eenvoudig in de praktijk te realiseren.

Enkele elementen uit het systeem zijn:

• beleidsverklaring;
• wettelijke aspecten;
• gezondheidsrisico’s en maatregelen;
• opleiding medewerkers (bewustwordings-
• proces).

De BGL-norm wordt gebruikt door bedrijven die door middel van een gezondheidsmanagementsysteem MVO beleid willen implementeren.

Begeleiding*

Aan de hand van een intake binnen uw bedrijf wordt er een inschatting gemaakt van de hoeveelheid werk en kosten, voordat er kan worden gecertificeerd.

* zie PI-blad Managementsystemen – algemene informatie

Combinaties

Behalve enkelvoudige BGL trajecten kan MVA ook assisteren bij het samenvoegen en uitbreiden van bestaande systemen tot zogenaamde integrale managementsystemen, bijvoorbeeld met ISO 9001-2000*.

* zie PI-blad NEN-ISO 9001-2000

Certificering

Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling.
MVAbiedt begeleiding tijdens de certificering.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu