Doel bedrijfsnoodplan

Het doel van het bedrijfsnoodplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken door een goede voorbereiding. Het bedrijfsnoodplan vormt daarmee de basis van uw calamiteitenbestrijding en geeft concreet aan hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties die voor uw organisatie relevant zijn. De bedrijfsnoodplannen voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en worden afgestemd met de lokale brandweer.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het ontbreken van een bedrijfsnoodplan als risico genoemd worden.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

 

Referenties

  • Arbowet
  • Besluit bedrijfshulp verlening Arbowet
  • Onderdelen

Om te zorgen dat belangrijke taken bij een calamiteit ook daadwerkelijk goed worden uitgevoerd verdient het aanbeveling verschillende relevante scenario’s uit te werken en te oefenen. Afhankelijk van de aard van het bedrijf zullen de specifieke gevaren in het bedrijfsnoodplan worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld ongevallen, brand, overstroming en computerstoring.

In het bedrijfsnoodplan zijn onder andere de bedrijfshulpverleningsorganisatie, diverse scenario’s voor bestrijding, het ontruimingsplan en de benodigde plattegronden vastgelegd.

Om vaardigheden te trainen en om in noodsituaties alert te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat scenario’s regelmatig worden geoefend.

 

Werkwijze

Om een realistisch beeld te krijgen heeft MVA bedrijven in verschillende klassen ingedeeld;
voor kleine bedrijven is het niet noodzakelijk om een volledig draaiboek te maken maar kan worden volstaan met een instructiekaart; voor grote of complexe bedrijven is het noodzakelijk om eerst een intake uit te voeren. Dit heeft tot doel om de huidige situatie vast te stellen.

Op basis van de bedrijfsgegevens kan worden ingeschat hoeveel tijd nodig zal zijn voor het uitwerken van de verschillende onderdelen:

  • schrijven van het handboek Bedrijfs¬noodplan;
  • vervaardigen van plattegronden;
  • maken van instructiekaarten;
  • trainen van personeel en toewijzen taken;
  • implementeren in de organisatie;
  • afstemmen met de lokale hulpverlenings¬organisaties;
  • uitvoeren van oefeningen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu