Tijdens calamiteiten is het zaak om het hoofd koel te houden. Te vaak vinden er ongewilde gebeurtenissen plaats of worden er verkeerde beslissingen genomen, met alle gevolgen van dien.
De module Bedrijfshulpverlening Crisismanagement geeft de cursisten handvatten om ook tijdens calamiteiten efficiënt, besluitvaardig en doortastend op te treden.

Doel van de cursus

De cursisten kunnen tijdens calamiteiten binnen de organisatie, in overeenstemming met de procedures, op een effectieve wijze beleidsmatige sturing geven aan betrokken interne en externe diensten.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die, in het kader van het ontruimingsplan, belast zijn met de besluitvorming, coördinatie en communicatie tijdens calamiteiten.
De deelnemers dienen te beschikken over algemene management- en sociale vaardigheden op MBO/HBO niveau.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag of 2 dagdelen gegeven voor maximaal 12 cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

• organisatie besluitvorming;
• informatie en beeldvorming;
• verbindingen en communicatie;
• coördinatie;
• verkenning en inzet;
• salvage en evaluatie;
• uitwerken diverse scenario’s.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal en na deelname een certificaat Crisismanagement Bedrijfshulpverlening.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk gerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Deze cursus wordt op locatie gegeven, zo kan er effectief worden ingespeeld op bedrijfsspecifieke of werkplekspecifieke situaties.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu