Als werkgever wordt u verplicht tot het aanwijzen van één of meer bedrijfshulpverleners. Wanneer er zich in uw organisatie een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te beperken.

Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbowet) en zijn verplicht om te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van BHV (bedrijfshulpverlening) (artikel 15 Arbowet).
Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en risico’s zoals die in de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie* (RI&E) omschreven zijn.

Naast bovenstaande bent u ook verplicht om minimaal één maal per jaar een oefening te houden voor het praktisch testen van het bedrijfsnoodplan en de bedrijfshulpverleners.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Testen van het bedrijfsnoodplan en oefenen van de vaardigheden van de bedrijfshulpverleners:
• verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• (optioneel) alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Doelgroep en vooropleiding

Houders van een geldig Basisdiploma Bedrijfshulp¬verlener.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven en omvat:

• voorbespreking met de deelnemers;
• rondgang door het gebouw en bespreking van de technische voorzieningen;
• bespreking van het bedrijfsnoodplan en taken en verantwoordelijkheden van de BHV-ers;
• uitleg aan de BHV-ers over het doel en verloop van de oefening;
• het voorbereiden van de ontruimingsoefening;
• de ontruimingsoefening zelf;
• nabespreking, evaluatie met de deelnemers;
• eventuele rapportage aan het management.

Cursusmateriaal en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een toets volgens de NEN-4000 Bedrijfshulpverlening. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een diploma BHV met een geldigheid van 1 jaar*.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Herhaling

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende kader- en brandweerinstructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij in overleg afhankelijk van de organisatie gebruik wordt gemaakt van oa., rook en vuursimulatie, knetterboxen, redding- en reanimatiepoppen en inzet Lotus slachtoffer(s).

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Deze cursus is alleen geschikt voor in-company verzorging.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu