Wanneer er zich in uw apotheek een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten Bedrijfshulpverleners in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te beperken.
Iedere organisatie heeft te maken met de Arbo-wet, zo ook apothekers. Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbowet) en zijn verplicht om te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van de bedrijfshulpverlening (artikel 15 Arbowet).

Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en risico’s. Op basis van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie* (RI&E) zal de apotheekhouder het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen, zodat elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.

De opleiding Bedrijfshulpverlener Apotheken besteedt extra aandacht aan toxische stoffen, medicijnen en de aanwezigheid van klanten in de apotheek.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

De cursisten leren de volgende taken:
• verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverlenings-organisaties.

Doelgroep en vooropleiding

Apotheekhouders en hun assistenten. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursist ontvangt enkele weken voor aanvang van de cursus het cursusboek zodat tijdens de cursus de aandacht op de praktijk oefeningen kan komen te liggen. Voorafgaand aan de cursus dient 8 uur zelfstudie gemaakt te worden.

De cursus is afgestemd op de praktijksituaties binnen de apotheken en wordt op locatie in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
• levensreddende handelingen;
• redden en verplaatsen slachtoffers;
• AED;
• bestrijden beginnende brand;
• ontruiming, communicatie en melden incidenten;
• blussen met kleine blusmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt naast het cursusboek de module Kinderen. De cursus wordt afgesloten met een toets volgens de NEN-4000 Bedrijfshulpverlening. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een diploma BHV met een geldigheid van 1 jaar*.
Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling mogelijk indien de cursist in het bezit is van een geldig EH-diploma met aantekening reanimatie. Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand, ontruiming en communicatie.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Herhaling

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende kader- en brandweerinstructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oa. : een mobiele blusunit, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu