In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven.
De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De cursus Arbomotivatie helpt de werknemers niet alleen om hun rechten en plichten te begrijpen en in de praktijk uit te voeren, maar ook hoe door vorming van de bedrijfscultuur de kwaliteit van zowel product als arbeid kan worden verbeterd.
De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele medewerkers. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt in één dag of twee afzonderlijke dagdelen gegeven voor maximaal 16 cursisten. Uit de onderstaande reeks kunnen optioneel 4 onderwerpen worden behandeld:

• veiligheid op het werk;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;
• gevaarlijke stoffen I (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en straling);
• gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen);
• arbeidsmiddelen;
• hijsen, tillen en lopen;
• werken op hoogte;
• werkvergunningen en besloten ruimten;
• elektriciteit;
• orde netheid en hygiëne;

• eventueel branchegerichte informatie, (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie).

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en een deelnamecertificaat.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu