Arbocoördinator MKB

Steeds meer organisaties gaan over tot het aanstellen van een Arbocoördinator om een structureel Arbobeleid te kunnen voeren. Naast een aantal wettelijke verplichtingen komt dit voort uit verzoeken van opdrachtgevers, of vanuit beleidsoogpunt.

De functie van Arbocoördinator is geen eenvoudige. De functionaris wordt veelal belast met complexe taken zoals:

 • de contacten met de Arbodienst / kern-deskundige;
 • het (laten) uitvoeren van een RI&E;*;
 • het opzetten en/of onderhouden van een managementsysteem;
 • opzetten en implementeren van een bedrijfs-noodplan;
 • uitvoeren van het beleid op één of meer van bovengenoemde gebieden;
 • etc.

Ook is de Arbocoördinator in het bedrijf de vraagbaak voor allerlei zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn. De functionaris wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

De materie is complex. Er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aan wennen, de functionaris heeft nog een taak erbij, etc. Kortom reden temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak als Arbocoördinator.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

 

Doel van cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over praktische Arbo-aspecten, alsmede het trainen in het toepassen van de vaardigheden, waardoor de coördinator effectiever als motivator in zijn/haar functie kan functioneren.

 

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die de functie van interne Arbocoördinator (gaan) uitvoeren binnen de eigen (kleinschalige) organisatie. Voor de grotere bedrijven heeft Arbode de cursus KAM coördinator. Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau

 

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 cursisten en bestaat uit 12 modules verdeeld over 3 dagen:

Dag 1

 • rol van de Arbocoördinator c.q. contactpersoon binnen het bedrijf;
 • wetgeving;
 • arbo risico’s;
 • zorgsystemen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dag 2

 • rol van de Arbodienst;
 • gevaarlijke stoffen;
 • RI&E met workshop RI&E.

Dag 3:

 • voorlichting en onderricht;
 • motivatie van medewerkers;
 • ongevallen en bijna-ongevallen;
 • noodplan en workshop noodplan.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een Praktijkgids Arbeidsveiligheid een cursusnaslagwerk en een deelnamecertificaat.

 

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

 

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu