Arbo zorgsysteem

Het grootste kapitaalgoed van een bedrijf zijn de medewerkers. Hiermee bewust omgaan is van essentieel belang voor de organisatie, zeker in een tijd waarin de aansprakelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker steeds vaker bij de werkgever gelegd wordt.

Arbozorgsystemen stellen de werkgever in staat de arbeidsomstandigheden te beheersen en continu aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Hiervoor zijn verschillende normen in omloop.

Steeds vaker worden arbozorgsystemen opgesteld volgens OHSAS 18001. Dit is een, onder leiding van BSI, op internationaal niveau opgesteld document. Een werkgroep van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) adviseert dan ook om deze norm onverkort over te nemen.

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Standard

Doel van de norm

OHSAS 18001 dient de volgende doelen:

  • ondersteunen van organisaties in het uitvoeren van arbobeleid;
  • promoten van ‘best practice’ op arbo-managementgebied;
  • bruikbaar voor internationale organisaties om wereldwijd met eenzelfde arbomanagemen-tsysteem te kunnen werken;
  • voorkomen van wildgroei van niet goed op elkaar afgestemde nationale en sector-specifieke normen.

 

Elementen

Een arbozorgsysteem volgens OHSAS 18001 moet de volgende elementen in zich hebben:
algemene eisen;

  • veiligheids- en gezondheidsbeleid;
  • planning;
  • implementatie en uitvoering;
  • toetsing en corrigerende maatregelen;
  • management evaluatie.

De norm schrijft echter geen eisen aan de vorm of de structuur van het systeem. Wel moet er duidelijk een beleid, procesbeheersing en een verbetercyclus aanwezig zijn.

 

Begeleiding*

Aan de hand van een intake binnen uw bedrijf kan MVA een inschatting maken van de hoeveelheid werk en de kosten, voordat er kan worden gecertificeerd.

* zie PI-blad Managementsystemen – algemene informatie

 

Combinaties

De norm OHSAS 18001 is gebaseerd op dezelfde principes als de NEN-ISO 9001:2000 en de NEN-ISO 14001 voor milieuzorgsystemen. Desgewenst is het mogelijk om een arbozorgsysteem volgens OHSAS 18001 te integreren in een bestaand zorgsysteem.
Hierdoor ontstaat er een algemeen management-systeem, met daarin elementen van bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Certificering

Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. MVA biedt begeleiding tijdens de certificering.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu