Nieuws

Om aan de wettelijke eisen m.b.t de aanwezigheid van één of meerdere BHV-ers binnen een organisatie te kunnen blijven voldoen*, is de werkgever verplicht het opleidingsniveau op peil te houden. Dit kan door de kennis en vaardigheden jaarlijks te herhalen, daarom bedraagt de geldigheidsduur van het diploma Bedrijfshulpverlener 1 jaar.

Om als bedrijfshulpverlener goed op de taak voorbereid te blijven, organiseert Arbode voor de houders van een geldig basisdiploma BHV een herhalingscursus waarbij naast het opfrissen van kennis en vaardigheden ook eventuele nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, theoretische achtergronden en verrichtingen aan de orde komen.
Bij een in-company training kan nader op de bedrijfsspecifieke situatie worden ingegaan.

* zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Basiscursus

Doel

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de deelnemers op het gebied van:

 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen; 
 • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf; 
 • alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverlenings-organisaties.

Doelgroep en vooropleiding

Houders van een geldig Basisdiploma BHV.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • levensreddende handelingen; 
 • eerste hulp; 
 • redden en verplaatsen slachtoffers; 
 • AED; 
 • bestrijden beginnende brand; 
 • ontruiming; 
 • communicatie en melden incidenten; 
 • blussen met kleine blusmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt op aanvraag een cursusboek (sinds begin 2003 is er een nieuwe druk uit, ivm aanzienlijke wijzigingen in de reanimatieprocedure) en bij een goed resultaat op het praktijkexamen een diploma herhaling Bedrijfshulpverlening met een geldigheid van 1 jaar.
Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling mogelijk indien de cursist in het bezit is van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie. Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing veer het gedeelte brand, ontruiming en communicatie.

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende kader- en brandweerinstructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oa. : een mobiele blusunit, diverse blusobjecten, verschillende blusmiddelen, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu