Nieuws

 

 

 

Ook buiten de vakantie om is de hulpverlenerspost regelmatig niet bezet. "Dat is al snel zo", zegt woordvoerster Chantal Tielemans. "Als een bedrijf maar één BHV'er heeft, en die is bij ons op cursus, dan is de BHV-post op het bedrijf onderbezet."

Het verschilt per bedrijf hoeveel BHV'ers worden aangesteld. "Bedrijven voeren een risico-inventarisatie uit. In een chemisch bedrijf is de kans dat er iets misgaat groter dan op een kantoor, dus daar lopen ook meer BHV'ers rond." Het onderzoek betrof de BHV'ers van zo'n duizend bedrijven. Daaruit bleek wel dat, als de BHV'er aanwezig is, hij of zij goed is voorbereid. Alle ondervraagden wisten binnen de minuut de verbandtrommel te vinden en 81 procent was op de hoogte van de houdbaarheidsdatum van de brandblusser.

Er zijn geen wettelijke opleidingseisen voor BHV'ers. Volgens Tielemans worden bij de Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland de basisbeginselen aangeleerd. "Het is vooral belangrijk dat een BHV'er bij een calamiteit niet in paniek raakt, maar de hulpdiensten kan assisteren. Maar ze hoeven niet te worden opgeleid tot EHBO'er of brandweerman."

Na hun training komen BHV'ers nog jaarlijks één keer terug voor een herhalingscursus. "De richtlijnen worden wel eens veranderd en dan moeten de BHV'ers zich de nieuwe handelingen eigen maken. Ook als er helemaal niets verandert, is het toch verstandig om de kennis weer even boven te halen."